SAMBONUN TARİXİ

Sambo güləşi keçmiş Sovet İttifaqında meydana gəlmiş, hazırda dünyada geniş yayılmış təkmübarizlik idman növüdür. Sambo sözünün hərfi...